Medlem Kontingent

Nedsættelse af kontingent

Du har mulighed for at få nedsat dit kontingent i en given periode

For at få nedsat dit kontingent, er det en forudsætning, at du:

 •  Får dagpenge eller kontanthjælp
  • Nedsættelsen bevilges fra ansøgningstidspunktet og 6 måneder frem. Kontingentet nedsættes med 50%, hvis dagpenge plus løn ikke overstiger den maksimale dagpengeydelse væsentligt. Kontingentnedsættelsen ophører hvis du opnår beskæftigelse.
 • Er dimittend
  • For dimittender, der ikke umiddelbart finder ansættelse inden for foreningens organisationsområde, bevilges automatisk kontingentfritagelse i 2 måneder efter afsluttet uddannelse og derefter 50 %  kontingentnedsættelse i 4 måneder. 
 • Modtager uddannelsesgodtgørelse
 • Er på barsel 
  • Gælder i den periode, du modtager dagpenge
 • Har orlov til 
  • Børnepasning
  • Uddannelse (SVU)
   • Forudsat at orlovsydelsen plus en eventuel supplerende ydelse ikke overstiger den maksimale ydelse for dagpenge væsentligt.

Som udgangspunkt bevilger vi ikke kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft. Det kan dog - i helt ekstraordinære situationer, f.eks. ved alvorlig sygdom - bevilges. I givet fald vil det ske ud fra en konkret vurdering.

Du søger kontingentnedsættelse ved at sende en mail til: medlemsservice@dlf.org