Medlem Særligt for

Ledige medlemmer

Er du uden job
Det er en rigtig ubehagelig situation at være ledig. Det kan have økonomiske og menneskelige konsekvenser, og det giver usikkerhed om fremtiden.

Det er også en ubehagelig og en uvant situation for kredsen at være i, at der er mange ledige lærere i kredsens område. Den udfordring forsøger vi at tackle efter fattig evne!

Kredsen vil indbyde til møder på kredskontoret i den kommende tid. Tid og sted vil blive annonceret på hjemmesiden.

På denne side har vi samlet vigtige oplysninger, som kan være til god hjælp, hvis du er blevet arbejdsløs.

I vores bestræbelser med at nå medlemmerne har vi også oprettet en Facebook-profil med navnet: Esbjerg Lærerforening - medlemmer uden fast tjenestested