Barselsregler

Regler om barsel og adoption.

Som kommende forældre skal I blandt andet overveje, hvordan I vil holde orlov. Desuden er det blandt andet vigtigt, at:  

  • du som kommende mor har ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel.
  • du som kommende mor giver din skoleleder besked om, hvornår din barselsorlov begynder senest 3 måneder før forventet fødsel.

Kontakt Esbjerg Lærerforening og få hjælp til at planlægge orloven.

HUSK

Når du modtager barselsdagpenge kan du få 50 % nedsættelse af kontingentet i hele perioden.

Vær opmærksom på, at der bevilges ikke kontingentnedsættelse med tilbagevirkende kraft. 

Sådan søger du om at få nedsat dit kontingent 

Du søger om nedsat kontingent ved at sende en mail til: medlemsservice@dlf.org