Medlem Kontingent

Startmedlemskab

få rabat på dit kontingent

Hvis det er første gang du melder dig ind i Danmarks Lærerforening, og du tilhører fraktion 1 eller 2, får du 50% rabat på dit kontingent i de første 6 måneder af medlemskabet. Rabatten omfatter både det centrale kontingent og kredskontingentet.

Hvis du tilhører fraktion 1 eller 2 og indmelder dig senere end 3 måneder efter, at du har opnået ret til medlemskab, bortfalder muligheden for startmedlemskab (jfr. §3, stk. 3 i foreningens vedtægter).