Suppleringsvalg til hovedstyrelsen

Kandidaters valgmateriale lægges her på siden, hvis der er kandidater, der ønsker det.

Følg løbende præsentationen af kandiaterne på folkeskolen.dk og på DLF.org

Der vil være en samlet præsentation af alle kandidater i det nummer af Folkeskolen, der udkommer den 25. februar 2021.

Lær om - Janne Riise Hansen

Læs om - Pia Jessen

Læs om - Pia Henriksen

Læs om - Lars Holmboe

Hvem har stemmeret?

Valggruppe 1 består af:

  • Fraktion 1 Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner m.fl.
  • Fraktion 2 Børnehaveklasseledere
  • Fraktion 3 De ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen

Medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds og medlemmer af skolelederforeningen har ikke stemmeret til hovedstyrelsesvalget. Disse grupper er på anden måde repræsenteret i hovedstyrelsen. Særlige medlemmer (fraktion 6) har ikke stemmeret.

Stemmeberettigede medlemmer råder over én stemme ved valget. Som stemmeberettiget vil du modtage en mail, umiddelbart inden valget går i gang med link til stemmesedlen. 

Nærmere information omkring afstemningen følger inden valget.

Sådan stemmer du

Afstemningen åbnes den 1. marts 2021 kl. 9.00
Afstemningen slutter tirsdag den 10. marts 2021 kl. 16.00

Spørgsmål om valget

Har du spørgsmål til valghandlingen, kan du sende en mail til valg@dlf.org eller kontakte foreningen på tlf. 3369 6300.

Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9.00-15.30 og fredag kl. 9.00-14.30.  


Hvem er hovedstyrelsen?

Hovedstyrelsen består af formanden, næstformanden og 19 valgte medlemmer. Herudover indtræder formanden for skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds i hovedstyrelsen.

Valggruppe I råder over 18 af pladserne i hovedstyrelsen. Det er én af disse pladser suppleringsvalget vedrører.

Se den eksisterende hovedstyrelse  

Emner

Målgruppe