Politik Aftaler

Lønaftaler

Lokal lønaftale indgået mellem Esbjerg Lærerforening - Esbjerg Kommune og Fanø Kommune.

Aftale om løn til lærere, overlærere og børnehaveklasseledere indgået mellem Esbjerg Kommune, Skoleadministrationen, Fanø Kommune og Esbjerg Lærerforening.