Politik Aftaler

Praktikaftale

Esbjerg Kommune og Esbjerg Lærerforening

har indgået en aftale om aflønning for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Praktikaftalen er gældende fra 1. august 2018.

Fanø Kommune og Esbjerg Lærerforening 

Den tidligere praktikaftale er stadig gældende for Fanø Kommune og Esbjerg Lærerforening.