Medlem Ind- og udmeldelse

Flytning eller nyt job

Når du flytter, behøver du ikke længere indsende flyttemeddelse. Skifter du derimod job eller ansættelsessted, skal du fortsat meddele os ændringerne

Danmarks Lærerforening modtager oplysninger om navne og adresseændringer direkte fra Det Centrale Personregister (CPR). Ændringen registreres automatisk, derfor behøver du ikke melde adresseforandring til os, medmindre din bopælsadresse afviger fra din folkeregisteradresse.

Hvis du flytter til Sverige eller Tyskland, kan du stadig modtage medlemsbladet "Folkeskolen”, men flytter du til andre lande, vil bladet som standard blive afmeldt grundet de høje portoudgifter.

Du har dog altid mulighed for at læse bladet på nettet: www.folkeskolen.dk. Her kan du også downloade bladet som pdf.

Hvis du skifter job eller ansættelsested

Skifter du stilling eller ansættelsessted, skal du fortsat meddele det til Danmarks Lærerforening via "Min side".