Medlem Ind- og udmeldelse

Udmeldelse

Du kan kun melde dig ud af foreningen ved at skrive eller maile til os

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. F.eks.: Hvis din udmeldelse er dateret den 31. maj, træder den i kraft pr. 1. juli.

Udmeldelsen skal ske enten ved brev til os eller mail - Meld dig ud her: 

100@dlf.org 

 A-kasse

Udmeldelsen af Danmarks Lærerforening er ikke en udmeldelse af Lærernes a-kassen. Du kan læse mere på deres hjemmeside www.dlfa.dk 

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

I visse situationer kan du ikke melde dig ud

Du kan ikke melde dig ud af foreningen, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

Hvis du er pensionist og melder dig ud af foreningen, kan du ikke melde dig ind igen. Du har dog mulighed for at annullere din udmeldelse. I praksis betyder det, at du skal betale kontingentet for den periode, der er gået, siden du meldte dig ud.

Hvis du ikke betaler

Hvis du ikke har betalt kontingent senest en måned efter at du har modtaget en rykker, slettes du som medlem. Du kan blive medlem igen, når du har betalt din restance, eller har aftalt en afviklingsordning med os.