Medlem

Kontingent

Penge
Kontingent pr. 1. januar 2023

Fra den 1. januar 2023 vil kontingentet for alle medlemmer bestå af kredskontingent og det centrale kontingent. 

Kontingentsatser 

DLF   

Kreds 

I alt pr. mdr. kr.

Fraktion 1 - 2  

223

316

539

Fraktion 4 pensionister

75

39

114

Fraktion 6 særlige medlemmer

98

29

127

Når du går på pension skal du selv gøre Esbjerg Lærerforening opmærksom på, at du skal overføres til Seniorklubben.

Kontingentnedsættelser: Se DLFs hjemmeside om kontingentnedsættelse fx i forbindelse med dagpenge m.v.