Medlem Kontingent

Fritagelse for kontingent

Du kan søge om at blive fritaget for kontingentbetaling i en given periode

Du kan blive fritaget for kontingentbetaling, hvis du

  • har orlov uden løn
  • har tjenestefri
  • aftjener din værnepligt
  • får et  borgerligt ombud (folketingsmedlem, borgmester eller lignende)
  • er arbejdsledig og frameldt jobcentret, dog kan fritagelsesperioden her maksimalt være 6 måneder

Som udgangspunkt bevilger vi ikke kontingentfritagelse med tilbagevirkende kraft. Det kan dog bevilges i helt ekstraordinære situationer, f.eks. ved alvorlig sygdom. I givet fald sker det ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Du søger kontingentfritagelse ved at sende en mail til: medlemsservice@dlf.org