Om ELF

Esbjerg Lærerforening

Esbjerg Lærerforening består af en kredsstyrelse på p.t. 7 medlemmer, som vælges på Generalforsamlingen (marts måned) i lige årstal. Ved samme lejlighed vælges kredsens 5 Kongresdelegerede. Formand og næstformand er delegerede, men de øvrige 3 delegerede sidder også i kredsstyrelsen. Desuden tiltrædes kredsstyrelsen med en kommunerepræsentant fra Fanø.

Kredsens formand har sin daglige arbejdsplads på kontoret og kan træffes her efter forudgående aftale.

Kredsens sekretariat består af 2 konsulenter og 1 kontorassistent, som er klar til at yde medlemmerne en hurtig og kompetent service.

Ønskes et personligt møde med konsulenten eller sagsbehandleren, kan dette aftales ved henvendelse til kontoret.