Om ELF

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i årets første kvartal, normalt på den tredje torsdag i marts måned.

Der indkaldes med 3 ugers varsel ved opslag på skolerne og ved meddelelse på www.folkeskolen.dk ´s kalender.

I lige år er generalforsamlingen en valggeneralforsamling, hvor der vælges formand, næstformand og styrelsesmedlemmer. Valghandlingen bestemmer også, hvem der dermed bliver Esbjerg Lærerforenings delegerede til Kongressen.