Om ELF Generalforsamling

Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022 kl. 17.30

Kære medlem

Esbjerg Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling, torsdag den 17. marts 2022 kl. 17.30 på UC-Syd, Skolebakken (Seminariet i Esbjerg).

Tilmelding til din TR eller kredskontoret senest onsdag d.  9. marts 2022.

Generalforsamling 2022 - Bilag

Mundtlig beretning

LærerNyt - skriftlig beretning

Årsregnskab

Endelig dagsorden

Forslag til vedtægtsændringer

Foreløbig dagsorden