Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og henvisning til psykolog eller psykoterapeut.

Hvis du har problemer på din arbejdsplads, kan du benytte dig af rådgivningsordningen i Danmarks Lærerforening.

Du kan bestille tid til en samtale med en af konsulenterne ved at bruge den digitale booking-løsning eller ved at ringe på tlf. 33 69 63 00. Der kan periodevis være ventetid.

Book et møde med en konsulent via e-booking

Afdækkende samtale

Når du bliver ringet op, hjælper konsulenten dig med at blive mere klar over, hvad der er vanskeligt på dit arbejde. Samtalen skal være med til at afdække problemet, og konsulenten har mulighed for at henvise dig til en psykolog eller psykoterapeut i nærheden af, hvor du bor.

Konsulenterne i Rådgivningen har tavshedspligt og giver ikke oplysninger videre uden dit samtykke.

Henvisning til psykolog eller psykoterapeut

Nogle arbejdspladser giver psykologbistand, hvis du har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Det er en fordel, at du undersøger om du kan få hjælp via din arbejdsplads, inden du kontakter rådgivningen. Det bør som udgangspunkt være din arbejdsgiver, der betaler for psykologbistand, hvis der opstår psykiske skader på arbejdspladsen.

Hvis din arbejdsplads ikke har et tilbud, kan Danmarks Lærerforenings konsulent henvise til en af de psykologer eller psykoterapeuter, som vi samarbejder med. Danmarks Lærerforening kan betale for op til fire samtaler. Hvis du benytter dig af Danmarks Lærerforenings tilbud, skal der gå to år, før du kan blive henvist igen.

Brug din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du er i tvivl, om din arbejdsplads kan henvise til psykolog, skal du spørge din tillidsrepræsentant (TR), arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller din kreds. Din læge skal i visse tilfælde henvise til psykolog over sygesikringsordningen.

Læs om sygesikringsordningen på sundhed.dk

Akut hjælp

Har du akut behov for psykolog på grund af vold eller trusler om vold, skal din arbejdsplads rekvirere hjælp samme dag. Hvis ikke du får hjælp, kan du kontakte din kreds, din arbejdsmiljørepræsentant, din tillidsrepræsentant eller Danmarks Lærerforenings rådgivning.


Til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, skoleledere og kredsstyrelsesmedlemmer

Som TR, AMR, skoleleder eller kredsstyrelsesmedlem kan du stå i vanskelige situationer i kraft af din rolle. Hvis du har brug for sparring, eller du har brug for en henvisning til psykolog eller psykoterapeut, har du også mulighed for at kontakte rådgivningen.

Kontakt Danmarks Lærerforening på tlf. 33 69 63 00.