Arbejdsliv Pension/Seniorordning

Pension

Tjenestemandspension

Er du tjenestemand kan du på tjenestemandspension.dk få et overblik over dine pensionsmuligheder. For at få adgang skal du bestille en pinkode til systemet. Så får du adgang til dine personlige pensionsoplysninger. Det tager et par dage at få en pinkode.

Du skal være meget opmærksom på, at regneprogrammet på hjemmesiden ikke skelner mellem skalatrin (det statslige lønsystem) og løntrin (det kommunale lønsystem), når pensionen beregnes. Det betyder desværre, at beregningen ikke i alle tilfælde korrekt. Lønnen er nemlig ikke ens på alle skala- og løntrin. Fx skal en børnehaveklasseleder på løntrin 33 have beregnet sin pension på baggrund af skalatrin 35. Derfor beregner programmet i dette tilfælde en for lille pension. For en skoleleder på løntrin 50 er situationen omvendt, i det tilfælde skal beregningen nemlig rettelig laves på skalatrin 49 og resultatet bliver derfor for stort.

Det er derfor en god idé, at du søger rådgivning hos din kreds, når du skal træffe den endelige beslutning om pensionering.

PensionsInfo

PensionsInfo er et samarbejde mellem en række pensionskasser, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder. På hjemmesiden kan du få overblik over din pension. For at få adgang til dine pensionsoplysninger skal du logge ind med Digital Signatur eller koden til din netbank.

Lærernes Pension

Din pensionsordning er i Lærernes Pension, hvis du er overenskomstansat. Du kan på LP's hjemmeside få adgang til dine personlige pensionsoplysninger. Det kræver en adgangskode at få denne mulighed. Du kan læse mere om adgangskoderne på hjemmesiden under Din Pension.

Se yderligere om pension her:

Tjenestemands-pension skala- og løntrin fra april 2024

Vejledning om aftalt engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Læs mere om pension

Tjenestemandspension

Lærernes pension